Forex blog

Mirno na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 15.06.2011., u kategoriji Forex blog

Ni u utorak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Kuna je blago aprecirala naspram eura, na razine od oko 7,396 kuna za euro, nakon èega se teèaj vratio na razine od oko 7,400 kuna za euro. Na spomenutim razinama je i zatvoren dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,396792 kuna za euro.

mexes.com.ua/
rbt.com.ua
docservis.com.ua/