Forex blog

Mirno na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 02.09.2011., u kategoriji Forex blog

U èetvrtak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu, teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa na razinama oko 7,485 kuna za euro. Stabilnosti teèaja EUR/HRK je pripomogla i uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,478354 kuna za euro.

www.farkopi.com/
service01.com.ua/
stuloff.com.ua/