Forex blog

Miran poèetak tjedna

Objavljeno: 29.03.2011., u kategoriji Forex blog

Poèetak novoga radnoga tjedna zapoèeo je razmjerno mirno. Novoosloboðena kunska likvidnost još æe dugo vremena držati kunske kamatne stope na minimalnim razinama, pa je iluzorno pisati o bilo kakvim oèekivanim pomacima na tržištu. Jedino pitanje koje se nameæe je: "gdje je dno?" Sva oèekivanja sada se okreæu novoj turistièkoj sezoni i zbivanjima vezanim uz nju.

dekorde.com
www.poliv.ua/
baly.com.ua/