Forex blog

Kvadrat jeftiniji 462 €, oèekuje se dalji pad

Objavljeno: 18.04.2011., u kategoriji Forex blog

Prosjeèna prodajna cijena èetvornog metra stana u Hrvatskoj bila je lani 1655 eura, 203 eura manje u odnosu na 1858 eura koliko su prodavatelji tražili za svoju nekretninu, pokazuju podaci koje je predstavio Dubravko Raniloviæ, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK. Lani je u Zagrebu kvadrat stana prodavan u prosjeku za 1764 eura, odnosno 108 eura (5,7 posto) manje od traženih 1872 eura, pokazuju podaci Burze nekretnina.

U odnosu na 2008., kada su prodajne cijene kvadrata u Hrvatskoj dostigle vrhunac, u prosjeku 1875 eura, prodajna cijena stana lani je bila niža za 220 eura, odnosno 11,7 posto. Prodavatelji su 2008. za èetvorni metar stana u prosjeku tražili 2072 eura, a ostvarena cijena 2010. niža je 417 eura, odnosno 20,1 posto u odnosu na 2008. godinu. U Zagrebu je lani kvadrat stana u prosjeku stajao 1764 eura, odnosno 462 eura (20,7 posto), manje u odnosu na traženih 2227 eura iz 2008. godine. Uz pad cijena stanova, pao je i broj transakcija.

U Hrvatskoj je 2008. godine prodano 57.830 stanova, a lani èak 35 posto manje, njih 37.684. U odnosu na 2008. lani je u Zagrebu prodaja srozana 36 posto, sa 15.323 na 9.855, pokazuju podaci Ministarstva financija. Pad broja transakcija nije pratio pad cijena tako da oèekujem dalji pad cijena stanova, kazao je Ivan Šaniæ, direktor Burze nekretnina.

Struènjaci za tržište nekretnina smatraju da velika veæina neprodanih novih stanova u Zagrebu nikada neæe naæi kupca ukoliko im se cijene drastièno ne srežu. Polovina tih novih neprodanih 10.000 do 15.000 stanova ima gljivice i vlagu, a keramika kao da je postavljana nogom. Kako nekom kupcu objasniti da æe mu pogled iz stana cijeli život udarati šest metara dalje na susjedov zid. Najveæi je problem Zagrebu Sesvetska Sopnica gdje se neæe prodati ni pet posto stanova, upozorava Šaniæ.
 
Istaknuo je Šaniæ i primjer jednog dijela Zagreba, loše prometno povezanog s ostatkom grada gdje su prodajne cijene bile niže èak 60 posto od traženih. Jedan od najveæih hrvatskih struènjaka za tržište nekretnina Josip Tica, profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, najveæi problem vidi u bankama. Broj neprodanih stanova u Hrvatskoj uopæe ne utjeèe na cijenu. To je bolna istina našega tržišta. Banke imaju dosta sredstava i ne trebaju spuštati cijene stanova, nego im je lakše otkazati nove narudžbe u graðevinarstvu gdje raste nezaposlenost, zakljuèio je Josip Tica.

Ne dižu kredit, jer ne znaju do kada æe uopæe primati plaæu
Potražnja je pala jer je kriza kreirala psihološki strah kod potencijalnih kupaca zbog dugoroènog zaduživanja. Ljudi više nisu spremni podizati kredite koje æe vraæati sljedeæih 30 godina jer ne znaju da li æe u buduænosti uopæe imati plaæu, upozorava Tica. Nismo zatvorili slavinu. Financiramo i dalje, ali promišljene projekte s korektnim odnosom cijene i lokacije. Sada provjeravamo sve projekte do razine tlocrta. Investitori trebaju biti pažljiviji gdje i kako projektiraju, istaknula je Dijana Jeleè, direktorica Erste nekretnina.
18.04.2011., Veèernji list

avrora-trans.com/
www.mitsubishi.niko.ua
mega-shoes.com.ua/