Forex blog

Kupci bez srama ruše cijene stanova

Objavljeno: 15.04.2011., u kategoriji Forex blog

Kupci na razgovor dolaze s odvjetnicima i besramno ruše cijenu, iskustvo je Ivana Stojeviæa, direktora PBZ nekretnina. A razgovor, koji se vodi u više krugova, èak i o kupnji jedne stambene jedinice, jasna je poruka kupaca da nisu raspoloženi za instinktivnu kupnju. Upravo je strah potrošaèa glavni uzrok paralize tržišta, a razbijanju psihoze ne pridonosi ni èinjenica da makroekonomija mijenja smjerove preèesto da bi se graðanin uljuljao u sigurnost. Osim nesigurnosti u to što donosi sutra, veliki je problem u èinjenici da ne postoje precizni podaci s tržišta.

Porezna uprava ima kalkulator koji prati transakcije na tržištu u zadnjih 10 godina, ali se ti podaci tretiraju kao tajna, dok HNB objavljuje podatke na temelju traženih cijena, što zbunjuje kupca, istaknuo je profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Josip Tica, jedan od najutjecajnijih znanstvenika u sektoru, koji se zalaže za transparentnost podataka na temelju kojih bi se mogla provoditi aktivna stambena politika. Naime, nepostojanje relevantnih podataka zbunjuje kupce, koji ni ne znaju kako povoljno mogu proæi, èulo se na panelu, a i privatne prodavaèe koji traže nerealne cijene za svoje nekretnine. Što se tièe novih projekata, 2011. je zakljuèena kao godina novih ulaganja, ali banke prate samo osmišljene projekte koji obeæavaju uspjeh. Nepovoljna kamata od 6 do 6,5 posto u nekim bankama veæ pada, a korekcija æe se dogoditi i primjenom novog modela poticaja stanogradnje koji je osmislila država, a koji ce funkcionirati na principu subvencije kamatne stope.

Barijere za ulaganje u komercijalne nekretnine
Dok se na tržištu stanova ne oèekuju veliki pomaci u prodaji, investicije u komercijalne nekretnine krajem 2010. imale su volumen pretkriznog razdoblja. Brojke bi mogle biti daleko veæe da nema administrativnih barijera ulaganjima te problema poput enormnih cijena zemljišta, neureðenih imovinsko-pravnih pitanja i visokih nameta u obliku komunalnih naknada. Tako je za projekt Greengold, od 80 milijuna eura u uredske prostore, ulagaè Zagrebu platio 52 milijuna kuna komunalne naknade. A projekt koji je doživio mnoge blokade, IKEA Centar, bit æe gotov 2013., dok æe se prva lopata zabiti u rujnu. Centar æe imati 105.000 kvadrata, èime je smanjen u odnosu na planirani za 35.000 metara èetvornih, ali IKEA ostaje iste površine od oko 35.000 kvadrata. Investitori æe u infrastrukturu morati uložiti 45 milijuna eura.

avrora-trans.com/
renault.niko.ua/
mega-shoes.com.ua/