Forex blog

Kretanje EUR/USD razmjerno volatilno

Objavljeno: 25.08.2011., u kategoriji Forex blog

U srijedu je bilo mirno na domaæem deviznom tržištu. Trgovanje se odvijalo u rasponu od 30ak pipsa na razinama oko 7,467 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Ponuda i potražnja za devizama  sa strane korporativnog i bankarskog sektora su bile uravnotežene što je pridonijelo stabilnosti teèaja.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,480322 kuna za euro.

h-school.kiev.ua/
showroom-kiev.com.ua/
www.winnerlex.com.ua