Forex blog

Krediti graðanima u 10 godina skoèili 100 milijardi kuna

Objavljeno: 07.06.2011., u kategoriji Forex blog

Podaci iz najnovijeg biltena HNB-a pokazuju da je krajem ožujka 2001. stanovništvu bilo odobreno 25,1 milijarda kuna kredita. Do kraja ožujka ove godine taj je iznos porastao na 125,5 milijardi.

mexes.com.ua/
rbt.com.ua
docservis.com.ua/