Forex blog

Kosor: Tražimo ratu u francima s poèetka otplate kredita

Objavljeno: 04.08.2011., u kategoriji Forex blog

"Ono što je vlada tražila od banaka, i to je minimum ispod kojega neæemo iæi, sadrži se u èinjenici da je naš cilj kroz mjeru usmjerenu na kamatnu stopu približiti iznos rate visini koju je rata imala prije ove izvanredne i neoèekivane visine rate, odnosno u trenutku uzimanja stambenog kredita", izjavila je premijerka na sjednici Vlade. Minimum koji vlada traži, istaknula je, je da se rata fiksira u kunama po fiksnom teèaju od 5,8 kuna ili manje, a da banke razliku anuiteta izmeðu stvarnog plaæanja i plaæanja po definiranom fiksnom teèaju evidentiraju kao odgoðeno beskamatno potraživanje.

Rok trajanja tog odgoðenog beskamatnog potraživanja bio bi deset godina, do kada je, rekla je Kosor, realno oèekivati da su moguæe promjene teèaja švicarskog franka koje bi poništile ove teèajne razlike. Naglasila je da vlada traži smanjenje kamatne stope na kredite u "švicarcima" prema razini kamata s kojima su krediti i odobravani, najavivši u tom smislu i izmjene Zakona o porezu na dohodak. Naime, kako je rekla, prema važeæem Zakonu kamate ne mogu biti manje od 4 posto, pa æe vlada, vjerojatno veæ na iduæoj sjednici, pristupiti izmjenama tog zakona, odnosno donijeti uredbu sa zakonskom snagom kojom bi se smanjile te stope.

Kosor vjeruje da æe vlada, u okviru iznesenog zahtjeva, s bankama uskoro, odnosno nakon 15. kolovoza, potpisati novi dokument, vjerojatno memorandum. "Vjerujem da æe tome svi pristupiti, a ako bude onih koji neæe mi imamo i druge instrumente na koje smo spremni", poruèila je premijerka. Iz dosadašnjih razgovora s bankarima, dodala je, može se naslutiti da æe se taj dogovor (memorandum) odnositi veæ na slijedeæu ratu graðanima, te da æe banke same klijente pozivati na dogovore u postavljenom okviru. "Ovaj zahtjev je minimum, ispod ovoga vlada neæe iæi, a vjerujem da æe uz ove okvire mnogi predložiti još nešto, ali samo povoljnije, i da æemo vrlo brzo zatvoriti tu prièu", poruèila je premijerka, koja oèekuje i skorašnju promjenu svjetskih kretanja vezanih uz teèaj franka.

Ministrica financija Martina Daliæ kazala je da je iz razgovora s bankama razvidno kako "najmanje dio banaka koje su odobravale kredite u švicarskih francima" æe prihvatiti vladin prijedlog. "Ovo æe, i s obzirom na reakcije banaka, biti provedeno u djelo i neæe ostati tek na razini zahtjeva vlade, kao što je bilo nekih drugih prijedloga usmjerenih u odnosu na banke", naglasila je. Razlog je tome, dodala je, što se kretanja teèaja švicarskog franka mogu usporediti s "uèinkom neoèekivane elementarne nepogode", kao i to što je vrijednost vladina rješenja u tome što ne zadire u funkcioniranje tržišnog mehanizma i financijskog sustava.

"Temeljno obrazloženje na pitanje zašto su banke odobravale kredite u švicarskim francima bilo je da je to bio zahtjev tržišta i element konkurentske borbe. U ovom trenutku zahtjev tržišta i okolnosti na tržištu i stupanj njihove izvanrednosti jesu razlog da banke moraju ponovno, po istoj logici na to odgovoriti. Stoga smo ih na to i podsjetili", poruèila je ministrica Daliæ.

 

www.love-shop.com.ua/
sribnapidkova.ua
www.profshina.kiev.ua/