Forex blog

Korekcija tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 27.05.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon tjedan dana jednosmjernog kretanja teèaja EUR/HRK, èetvrtak je donio korekciju od 100tinjak pipseva prema nižim razinama. Trgovanje je otvoreno tik do razine 7,450 kuna za euro da bi se, unatoè i dalje prisutnoj korporativnoj potražnji, vrijednost jedinstvene europske valute spustila na 7,435 kuna za euro. Glavni razlog tome je ponuda deviza od bankarskog sektora uslijed uzimanja profita. Srednji teèaj za petak iznosi 7,434044 kuna za euro.

4football.com.ua/
militarycenter.com.ua
optnow.com.ua