Forex blog

Korekcija kamatnih stopa

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon iznimno uzbudljivog trgovanja na poèetku tjedna, srijeda je donijela smirivanje situacije. Kako je veæ postalo simptomatski da tržište na svaku objavu reagira panièno, danas je došlo do konsolidacije i laganog pada onih kamatnih stopa za razdoblja koja ulaze u ovo razdoblje održavanja obvezne prièuve.

Naime, izuzimanje kunske likvidnosti poveæanom obveznom prièuvom nastupa tako od iduæeg razdoblja održavanja pa nema osnove da se podižu kamate i u ovom razdoblju buduæi na dovoljnu likvidnost sustava. Slièan razvoj dogaðaja oèekujemo i u nastavku tjedna.

www.etamstone.com
rbt.com.ua/
sribnapidkova.ua