Forex blog

Jean-Claude Juncker: Euro æe preživjeti krizu, zajedno s Grèkom

Objavljeno: 09.02.2011., u kategoriji Forex blog

Juncker je u Ateni, nakon razgovora s grèkim premijerom Georgeosom Papandreouom, izjavio kako je "uvjeren da euro nije u opasnosti" i odbacio moguænost da bi Grèka mogla biti izbaèena iz monetarne unije zbog svojih akutnih dužnièkih problema, prenosi AP.

Premijer Luksemburga i èelnik Eurozone, Jean-Claude JunckerNakon što je nagomilala veliki budžetski deficit i javni dug, Grèka je prošle godine izbjegla bankrot samo zahvaljujuæi financijskoj pomoæi Evropske unije i Meðunarodnog monetarnog fonda (MMF) u vidu trogodišnjeg zajma u iznosu od 110 milijardi eura.

U zamjenu za tu pomoæ, vlada premijera Papandreoua je smanjila penzije i plaæe i istovremeno poveæala poreze i dobnu granicu za penzionisanje, u pokušaju da do 2014. smanji budžetski deficit na ispod tri posto bruto domaæeg proizvoda. Juncker je pohvalio vladu u Ateni za "ozbiljnu, konkretnu i doslijednu" primjenu mjera štednje.

"Slažemo se s grèkim programom i posebno s ciljem smanjenjadeficita, a ako taj cilj ne bude ispunjen, siguran sam da æe biti primjenjene dopunske mjere", istakao je premijer Luksemburga.

www.love-shop.com.ua
sribnapidkova.ua
profshina.kiev.ua/