Forex blog

Javni dug središnje države na kraju svibnja 140,2 milijarde kuna

Objavljeno: 31.08.2011., u kategoriji Forex blog

Tako je od svibnja prošle godine do svibnja ove godine dug po osnovi izdanih obveznica na domaæem tržištu porastao za 7,7 milijardi kuna, a po osnovi izdanih obveznica na inozemnom tržištu za 8,7 milijardi kuna. Nadalje, dug po osnovi primljenih kredita banaka porastao je za nešto više od 7 milijardi kuna. Promatrajuæi prema domicilnosti duga, veæi rast je zabilježen kod unutarnje komponente (14,5 milijardi kuna), koja èini 65% ukupnog duga središnje države.
U prvih pet mjeseci ove godine dug središnje države porastao je za 10,8 milijardi kuna. Dug izvanproraèunskih fondova, kao i izdana jamstva RH zabilježili su rast na godišnjoj razini, ali su se u odnosu na kraj 2010. smanjili. Ukopni dug izvanproraèunskih fondova na kraju je svibnja iznosio 6,5 milijardi kuna (+16,3% godišnje), dok je stanje jamstava na kraju svibnja iznosilo 57,6 milijardi kuna (+2,3% godišnje).

Izvještaj za srpanj pokazat æe nastavak rasta duga s obzirom na izdanje euroobveznice poèetkom srpnja vrijednosti 750 milijuna eura te izdanje kunske obveznice na domaæem tržištu (1,5 milijardi kuna) i obveznice uz valutnu klauzulu (600 milijuna eura) krajem srpnja. U mjesecima do kraja godine Ministarstvo financija nije najavilo nova izdanja obveznica pa æe dinamika rasta vjerojatno biti nešto sporija nego u prvom dijelu godine. Nadalje, do kraja godine dospijeva 5,1 milijardi kuna kunskih i 520 milijuna eura trezorskih zapisa uz valutnu klauzulu, što æe vjerojatno biti refinancirano novim izdanjima trezoraca. Potencijalne obveze èini i visok iznos jamstava.

www.fiat-avto.com.ua/
www.showroom-kiev.com.ua/
t-marka.ua/