Forex blog

Jaèanje eura u odnosu na dolar

Objavljeno: 22.07.2011., u kategoriji Forex blog

U veèernjim satima završen je sastanak u Bruxellesu na kojem je odluèeno da æe drugi paket pomoæi Grèko iznositi 158 milijardi eura, od èega æe 109 milijardi osigurati EU i MMF, a 49 milijardi eura privatni sektor. Osim toga krediti u okviru Europskog stabilizacijskog fonda (EFSF) produljeni su s 15 na 30 godina, a kamatna stopa smanjena. Tržište je reagiralo s nastavkom potražnje za eurom. Trgovanje zatvoreno na razinama od 1,442 dolara za euro što je njegova najviša razina u posljednja dva tjedna.

Na domaæem deviznom tržištu, teèaj EUR/HRK je u èetvrtak otvorio dan na razinama oko 7,470 kuna za euro, bez znatnijeg volumena trgovanja. U popodnevnim satima je uslijedila korekcija istog te je kuna aprecirala u odnosu na euro do razina oko 7,455 kuna za euro gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,454297 kuna za euro.

www.madagaskar.kiev.ua
www.t-marka.ua/
profshina.kiev.ua/