Forex blog

Jaèanje dolara u odnosu na euro na kraju dana

Objavljeno: 15.07.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, nakon što je prije nekoliko dana izjavio da æe Fed nastaviti provoditi stimulativne mjere u sluèaju sporog oporavka gospodarstva, što bi znaèilo zadržavanje niskih kamatnih stopa i manju privlaènost dolara, juèer je u obraæanju Kongresu Bernanke rekao da još uvijek nema namjeru produljiti provoðenje stimulativnih mjera. Dan je zatvoren na razini od 1,414 dolara za euro.

U èetvrtak je teèaj EUR/HRK nakon otvaranja na razinama oko 7,440 kuna za euro pao na razine oko 7,415 kuna za euro, gdje se na spomenutim razinama pojavila potražnja za devizama sa strane institucionalnog i bankarskog sektora što je dovelo do deprecijacije domaæe valute naspram eura. Tako se teèaj vratio na razine oko 7,440 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,434612 kuna za euro.

mega-shoes.com.ua/
www.teplostar.kiev.ua/
sisters.com.ua