Forex blog

Izvor iz EU: Pristupni ugovor s Europskom unijom tek sljedeæe godine!?

Objavljeno: 06.04.2011., u kategoriji Forex blog

Tada bi njegova ratifikacije mogla poèeti tek u 2012., a Hrvatska bi èlanicom EU postala “negdje tijekom 2013.”, objasnio je izvor iz Bruxellesa koji priprema dolazak predsjednika Europske komisije Joséa Manuela Barrosa u Zagreb. Unatoè tome, HDZ svejedno još ne razmišlja o novome scenariju. Sumnju u to da æe Vlada uspjeti do lipnja završiti posao s EU izrazio je i predsjednik Republike Ivo Josipoviæ koji je veæ postavio pitanje politièke odgovornosti vladajuæe garniture u sluèaju neuspjeha. Pritom je Josipoviæ iznio i jasan stav da u sluèaju nezavršetka pregovora u lipnju momentalno treba raspisati izbore.

Odgovarajuæi za naš list Josipoviæu, premijerka Jadranka Kosor poruèila je da “nije dobro da predsjednik države diktira kada æe biti izbori”. Pritom naglašavaju u Vladi kako premijerka svima govori da je koncentrirana na obavljanje svih poslova potrebnih za dovršetak pregovora u lipnju te da ne kalkulira ni s jednom drugom opcijom. Za to vrijeme Europska komisija priprema još jedno redovno izvješæe o napretku Hrvatske koje bi trebalo biti gotovo do sredine listopada. Sama priprema izvješæa i namjera da ga se objavi krajem godine jedan je od ozbiljnih indikatora da bi pregovori mogli završiti tek u kasnu jesen.

Iz diplomatskih krugova u Bruxellesu poruèuju da nisu zadovoljni napretkom u Poglavlju 23 – pravosuðe i ljudska prava.

www.baly.com.ua/
www.oculusclinic.com/
bonacousa.com