Forex blog

Izražena potražnja za domaæim euroobveznicama

Objavljeno: 19.05.2011., u kategoriji Forex blog

Na samom kraju dana cijene njemaèkih obveznica ipak su pale s obzirom da se potražnja poèela usmjeravati ka španjolskom i francuskom tržištu na kojima se danas oèekuju izdanja. Amerièke državne obveznice juèer su zabilježile pad pod utjecajem èinjenice da je javni dug dosegnuo maksimalno predviðenu razinu od 14,3 bilijarde dolara, a dogovor oko podizanja te razine još uvijek nije postignut.
Domaæe tržište
Na domaæem tržištu obveznica prijavljeni promet je iznosio 79 milijuna kuna, od èega se najveæi dio odnosio na izdanje uz valutnu klauzulu koje dospijeva 2012. godine. Juèer je bila izražena potražnja za euroobveznicama, posebno posljednjim izdanjem koje dospijeva 2021. godine pa se i spread u odnosu na referentnu vrijednosnicu suzio.

ag-tng.com.ua
militarycenter.com.ua
optnow.com.ua/