Forex blog

Iz državnih poduzeæa proraèunu milijarda kuna

Objavljeno: 04.04.2011., u kategoriji Forex blog

Polovica dobiti Ine za državu, s obzirom na njezin vlasnièki udjel, implicira dividendu od oko 200 milijuna kuna, što je znatno manje nego što se može povuæi iz Hrvatske elektroprivrede u kojoj je država 100-postotni vlasnik.

HEP grupa lani je, naime, ostvarila 970 milijuna kuna dobiti pa bi se od nje u proraèun moglo sliti oko pola milijarde kuna.

Od državnih i pretežito državnih tvrtki znaèajnije su iznose dobiti lani ostvarili i Janaf sa 106 milijuna kuna, Konèar koji je iskazao 173 milijuna, zatim Croatia osiguranje sa 87 milijuna, Hrvatska poštanska banka sa 50, ACI s nepunih 22,7 milijuna ili, primjerice, Luka Ploèe sa 17 milijuna.

Subotnjom odlukom Vlada je predstavnicima države u nadzornim odborima tvrtki u pretežito državnom vlasništvu, ali i onima u kojima ima manjinske udjele, dala naputak da na skupštinama zahtijevaju isplatu "najmanje 50 posto lanjske dobiti".

bestcool.com.ua
optnow.com.ua
bestcool.com.ua