Forex blog

Intenziviran pad nezaposlenosti na mjeseènoj razini

Objavljeno: 10.05.2011., u kategoriji Forex blog

U evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 17.318 osoba (16 % manje nego u ožujku 2011. te 3 % više nego u travnju prošle godine), dok je iz evidencije izašlo ukupno 28.849 osoba, od èega 20.646 zbog zapošljavanja te 8.203 iz tzv. ostalih razloga. Pri tome je zapošljavanje najviše poraslo u tipièno sezonskim djelatnostima, kao što je pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (èak 162,3% više na mjeseènoj razini), a slijede trgovina, javna uprava i obrana, graðevinarstvo, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Unatoè nastavku negativnih trendova u realnom sektoru, zbog sezonskog zapošljavanja na mjeseènoj razini vidljiva su pozitivna kretanja. Posljedièno, broj korisnika novèane naknade za vrijeme nezaposlenosti smanjio se u ožujku za 11,6% na mjeseènoj razini dok na godišnjoj razini bilježi pad od 7,2 posto.
I dok su na mjeseènoj razini pozitivna kretanja zabilježena i kod novoprijavljenih nezaposlenih osoba iz radnog odnosa, i kod osoba iz redovitog školovanja, kao i kod osoba iz neaktivnosti, na godišnjoj razini ulasci u evidenciju nezaposlenih smanjeni su samo kod osoba iz radnog odnosa, dok ulasci iz redovitog školovanja i neaktivnosti i dalje rastu.
Obzirom na smanjene kapacitete poduzeæa oèekivan je pad novoprijavljenih nezaposlenih iz radnog odnosa dok nastavak rasta novoprijavljenih nezaposlenih iz redovitog školovanja upuæuje na stagnaciju gospodarstva. Naime, realni sektor se još uvijek ne oporavlja pa nema stvaranja novih radnih mjesta, što je uvjet za oporavak tržišta rada. Meðutim, sezonsko zapošljavanje bi i u iduæim mjesecima trebalo utjecati na pad broja nezaposlenih.

www.alex-car.com.ua
mirfasadov.kiev.ua/
www.sisters.com.ua