Forex blog

Ina ponovo iznad 4.000 kuna; Èakoveèki mlinovi isplaæuju 30 kuna dividende

Objavljeno: 26.04.2011., u kategoriji Forex blog

Najtrgovanija je bila dionica Ine s protrgovanih 8,12 milijuna kuna, a iako je tijekom dana dosegla novi povijesni maksimum od 4.100 kuna, dan je završila na 4.025 kuna. Osim Ine, još su samo dvije dionice imale promete veæe od milijun kuna. Dionica Konèar – elektroindustrije je ostvarila 1,5 milijuna kuna prometa, a cijena joj je pala za 0,36% na 550,03 kuna. Promet od 1,3 milijuna kuna imala je dionica Hrvatskog Telekoma, èija je cijena porasla za 0,46% na 286,80 kuna.

Èakoveèki mlinovi su objavili odluke Glavne skupštine održane 21. travnja, meðu kojima izdvajamo odluku o isplati dividende u iznosu od 30 kuna po dionici.

www.atl-service.kiev.ua/
niko-trading.niko.ua
sisters.com.ua/