Forex blog

Hrvatski graðani u inozemstvu se zadužili za 218,4 milijuna eura

Objavljeno: 27.01.2011., u kategoriji Forex blog

Otkako je HNB pojednostavio pravila za protok kapitala iz Hrvatske prema inozemstvu i obrnuto, nijedna relevantna banka u okruženju nije pozvala hrvatske državljane da se zaduže kod njih. Dapaèe, sve odreda upuæuju na svoje podružnice u RH ili matiène banke, što u europskoj bankarskoj praksi i nije iznimka nego pravilo.

– Teoretski, financijske bi usluge trebale biti dostupne svima, ali bez obzira na to, više od 90 posto graðana iz novih èlanica EU iskljuèivo se koristi uslugama matiènih banaka – kaže Stribor Erega, financijski struènjak.

Cijena stambenih kredita u starim èlanicama EU od oko 3 posto dvostruko je niža nego u RH.

Manje je poznato da su se i dosad pojedinci mogli zaduživati u inozemstvu, a podaci Hrvatske narodne banke otkrivaju da je ta povlastica bila dostupna samo rijetkima. Graðani su, navode u HNB-u, potkraj kolovoza 2010. dugovali inozemnim kreditorima 218,4 milijuna eura, a prosjeèan iznos kredita koji su zadužili bio je 332 tisuæe eura, uglavnom u Austriji, a tek onda manjim dijelom u Velikoj Britaniji i Švicarskoj.

mega-shoes.com.ua/
vanco.com.ua/
bonacousa.com