Forex blog

Hrvatski graðani ne mogu se nadati kreditima u inozemstvu

Objavljeno: 21.01.2011., u kategoriji Forex blog

Unatoè najavama da æe od 2011. hrvatski graðani kredite moæi podiæi i izvan granica, èini se da to ipak neæe biti jednostavno niti se domaæe banke trebaju bojati odljeva klijenata. Banke u inozemstvu koje smo priupitali, a koje nemaju podružnice u Hrvatskoj, ne žele kreditirati klijente koji nemaju stalno prebivalište u pojedinoj zemlji. “U skladu s poslovnom politikom Abanke, stambeni krediti se odobravaju klijentima i neklijentima banke koji imaju stalno prebivalište u Republici Sloveniji i državljani su Republike Slovenije, a predmet kreditiranja je nekretnina na podruèju Slovenije”, kažu u Abanci. “Iznimke mogu biti stranci (ne-državljani naše države) koji sklapaju ugovor s bankom za kupnju nekretnine iskljuèivo u Sloveniji. Ostale uvjete poslovanja s takvim osobama utvrðuju se individualno”, rekli su Poslovnom dnevniku u slovenskoj Abanci. Odgovor na istom tragu stigao nam je iz austrijskog Bawaga. “Nažalost, ne financiramo projekte onih koji nemaju prebivalište u našoj zemlji, bilo da se radi o privatnim ili pravnim osobama”, kažu u toj austrijskoj banci. Èelnik talijanskog UniCredita za srednju i istoènu Europu Gianni Franco Papa objasnio je otkuda nezainteresiranost banaka da kreditiraju klijente u drugim državama iako regulativa to omoguæava. “Klijentu nije lako ostvariti poslovni odnos u banci u drugoj zemlji. Kad su u pitanju stambeni krediti, tu je rizik hipoteke i poznavanja klijenta…“, istaknuo je Papa. Kamatne stope na stambene kredite u zemljama EU niže su u prosjeku oko dva posto nego oni koje nude poslovne banke u Hrvatskoj. Iako je izmjenama deviznog zakona od ove godine ukinuta zabrana štednje i kreditiranja u bankama izvan Hrvatske, èini se da se niti štednja neæe tako brzo preliti van granica jer je zbog nižih kamata na depozite, klijentima ta opcija neisplativa. Kod kredita pak, situacija je obrnuta i banke su te koje nemaju interesa zbog kompliciranije provjere riziènosti klijenta i moguænosti da vrati kredit. Bankari upozoravaju da je i meðu zemljama EU vrlo malo prekograniènog kreditiranja jer klijenti zbog instrumenata osiguranja kredit traže u zemlji gdje primaju plaæu.

Stambeni krediti

Polovica svih kredita
Podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da je krajem studenog iznos odobrenih kredita hrvatskim graðanima dosegnuo 120,6 milijardi kuna. Iako je kreditiranje u posljednje dvije godine znatno usporeno, stambeni krediti i dalje bilježe rast te su dosegnuli 56,1 milijardu kuna te èinili su gotovo polovicu svih kredita graðanima.

meta-osvita.com
vanco.com.ua
docservis.com.ua