Forex blog

Hrvatska meðu zemljama s najnižim minimalcem u Europi

Objavljeno: 15.02.2011., u kategoriji Forex blog

U toj prvoj grupi  zemalja u kojima se minimalac kreæe od 100 do 400 eura, osim Hrvatske smjestila se i druga zemlja kandidatkinja za èlanstvo u EU, Turska u  kojoj je minimalac za èetiri eura viši nego u Hrvatskoj.

Prema podacima Eurostata, euroskog statistièkog ureda, mjeseèna minimalna plaæa  na razini zemalja Europe znaèajno varira, pa je tako u Bugarskoj najniža i iznosi 123 eura, dok je Luksemburg i dalje zemlja s najvišom minimalnom plaæom od 1.758 eura.

Prema podacima Eurostata, 20 zemalja èlanica EU te Hrvatska i Turska minimalnu plaæu reguliraju na  nacionalnoj razini.

Meðu zemljama s najnižom minimalnom plaæom izraženom u eurima, meðu ostalima se nalaze i Rumunjska, Slovaèka, Èeška, Poljska,  Maðarska. Bugari su na samom dnu ljestvice, dok Hrvatska i Turska  predvode tu najnižu jakosnu skupinu.

U srednjoj skupini zemalja s minimalcem koji se kreæe od 550 do gotovo 950 eura nalazi se pet zemalja, odnosno Portugal s 638 eura minimalne plaæe, Malta, Slovenija,  Španjolska i Grèka.

Slovenski minimalac teži 748 eura. U treæoj grupi  zemalja s najvišim iznosima minimalnih plaæa smjestilo se šest zemalja  – Velika Britanija, Francuska, Belgija, Nizozemska, Irska i Luksemburg. Britanci u toj skupini imaju najniži minimalac od 1.156 eura.

ils-3pl.com.ua
URL на sisters.com.ua/
www.vanco.com.ua