Forex blog

Hanfa produžila obustavu trgovine dionicama INA-e

Objavljeno: 24.05.2011., u kategoriji Forex blog

Najlikvidnija je bila dionica Hrvatskog Telekoma, èijim je dionièarima juèer isplaæena dividenda u iznosu od 22 kune i 76 lipa po dionici. Dionicama najveæeg domaæeg telekoma je protrgovano 2,7 milijuna kuna, a cijena se ponovno spustila ispod 260 kuna. Drugi milijunaš je Ericsson Nikola Tesla, koji je ostvario milijun kuna prometa uz pad cijene od 0,7% na 1.445 kuna. Veæina najlikvidnijih dionica takoðer bilježi pad vrijednosti, pa je tako Istraturist Umag srezan 1,6%, Dom Holding 3,7%, a Dalekovod 1,4 posto.

Kao i u prethodna tri tjedna, ni juèer se na Zagrebaèkoj burzi nije trgovalo dionicama Ine, nakon što je Hanfa na izvanrednoj sjednici Uprave ponovno donijela odluku o produžetku obustave trgovanja tom dionicom. Obustava trgovanja ovoga æe puta trajati do okonèanja postupka izvanrednog nadzora.

4football.com.ua
militarycenter.com.ua/
optom-obuv.com.ua/