Forex blog

Grèki desetogodišnji prinosi na rekordnim razinama

Objavljeno: 23.05.2011., u kategoriji Forex blog

Špekulacije oko restrukturiranja grèkog duga i u ovom æe tjednu biti u fokusu. Uz to, u tjednu bogatom ekonomskim objavama, posebna pozornost æe biti usmjerena na prvu procjenu inflacije u Njemaèkoj za svibanj, trgovinu na malo i PMI preraðivaèkog sektora, a bit æe poznati i revidirani podaci BDP-a u SAD-u i Njemaèkoj za prvo tromjeseèje.
Domaæe tržište
U petak je prijavljeni promet obveznicama iznosio 38,5 milijuna kuna, pri èemu se, kao i u èetvrtak, najveæi dio trgovine odnosio na izdanje uz valutnu klauzulu dospijeæa 2014. godine, RHMF 14. Na domaæem tržištu oèekujemo manje volumene trgovanja, a nastavi li se rast teèaja EUR/HRK, i izražene pritiske na rast prinosa na kunske obveznice. I potražnja za euroobveznicama bi se trebala nastaviti.

www.ag-tng.com.ua/
militarycenter.com.ua
optom-obuv.com.ua