Forex blog

Financijskih bolesnika sve više, inflacija je jedini izvjestan scenarij

Objavljeno: 08.08.2011., u kategoriji Forex blog

Okidaè je bilo rušenje amerièkog kreditnog rejtinga, prvi put u povijesti, od strane agencije Standard&Poor's u petak. Nije to bio iznenaðujuæ potez. Dapaèe, S&P ali i ostale agencije poput Moody'sa i Fitcha takav su potez najavljivale veæ tjednima. Igrokaz koji se u Washingtonu vodio krajem srpnja oko limita amerièkog duga samo je uvjerio agencije da se amerièke državne financije vjerojatno nalaze na putu bez povratka. Debata je bila sasvim promašena, uporno se zaobilazila bit problema a politièke kalkulacije Republikanaca i Demokrata, ne po prvi put u povijesti, bile su za washingtonsku elitu važnije od stvarnog rješavanja nacionalnih problema. Pa opet, potez Standard&Poor'sa možda je bio loš samo što se tièe tajminga, suštinsku su amerièke financijske toliko nezdrave da je ovakav potez bio tek pitanje vremena.

Naravno, financijska bolest nije ogranièena samo na Ameriku, prije bi se moglo reæi da je SAD najveæi problem u tom kontekstu. Pogledamo li 20 najveæih svjetskih ekonomija, samo za Kinu, Njemaèku i Brazil moglo bi se sa sigurnošæu reæi kako æe i ubuduæe biti bez problema u stanju servisirati svoje obaveze. Naravno, to ne znaèi da æe SAD ili, primjerice, Italija bankrotirati, ali znaèi da æe svjetska financijska tržišta biti krhka još neodreðeno duže vrijeme. Za samo tri godine amerièke bi financije mogle postati ranjive poput grèkih, proèitali smo neki dan predviðanje Davida Walkera. Pametnome dosta uz današnji dodatak još jednog gurua financijskih tržišta Jima Rogersa koji je rekao kako Amerika vjerojatno nikad neæe biti u stanju otplatiti svoje dugove. Javni dug SAD-a prema izraèunu S&P-a, narast æe 2015. godine na nevjerojatnih 15 bilijuna dolara.

Ovoga su puta aspekti krize daleko širi od samo financijskih. Veæ se mjesecima u analitièkim krugovima spekulira o globalnim scenarijima koji æe se izroditi kao posljedica dužnièkih problema. Tako æe se na dnevnom redu naæi i proces koji je u posljednja dva desetljeæa iz siromaštva izvukao milijune ljudi širom svijeta i podigao životni standard. Rijeè je o globalizaciji. Ima mnogo znakova koji upuæuju na to da æe se neke zapadne Vlade vratiti promašenim politikama od prije jednog stoljeæa – protekcionizmu i politièkoj polarizaciji. Korporativni sektor pritom uopæe ne pomaže politièkim elitama. U atmosferi današnje tržišne panike gotovo je nezapaženo prošla informacija kako najveæe svjetske banke planiraju otpustiti 101 tisuæu zaposlenika (?!).

Vladajuæi politièari iz SAD-a, Europe i Azije bespomoæno promatraju kako financijska tržišta dirigiraju buduæu fiskalnu i gospodarsku politiku. Veæ odavno Obama, Sarkozy ili Merkel nisu više akteri koji kreiraju – oni samo reagiraju na novi razvoj situacije. Došlo je vrijeme da se graðanima veæine država na ovoj planeti kaže istina koja glasi: svi æemo morati snositi posljedice nagomilanih dugova – i to preko povišenih stopa inflacije. Vratila se recesija ili ne, takvo otrežnjenje više se ne može izbjeæi.

www.kompozit.ua
sisters.com.ua
www.profshina.kiev.ua/