Forex blog

EUR/USD zabilježio blagi pad na dnevnoj razini

Objavljeno: 08.03.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon tako dosegnutog dnevnog maksimuma promatrani se teèaj spustio prema 1,397 dolara za euro te tako pokazao blagi pad na dnevnoj razini. Danas ujutro trgovalo se na razinama oko 1,396 dolara za euro.

U ponedjeljak se teèaj kretao na razinama oko 7,406 kuna za euro. Trgovanje se odvijalo veæim volumenom. Poveæana ponuda deviza sa strane bankarskog sektora podudarala se s potražnjom za devizama sa strane korporativnog sektora. Teèaj EUR/HRK je dan zatvorio na razinama oko 7,407 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,407248  kuna za euro.

www.eva-mebel.com.ua/
rbt.com.ua
stuloff.com.ua