Forex blog

EUR/USD se približio razini od 1,40 dolara za euro

Objavljeno: 15.03.2011., u kategoriji Forex blog

Objavljeno je kako su se èlanovi sastanka usuglasili oko dorade plana pomoæi zaduženim zemljama kako bi se riješili problemi prezaduženosti i omoguæilo smanjenje troškova grèkog duga. Osim navedenog, povoljno su na vrijednost eura djelovala i oèekivanja kako bi ESB veæ slijedeæeg mjeseca mogla poveæati referentnu kamatnu stopu. Danas ujutro teèaj EUR/USD se spustio prema 1,391 dolara za euro.

U ponedjeljak je nastavljena blaga aprecijacija domaæe valute naspram jedinstvene europske valute. Nakon otvaranja na razinama oko 7,392 kuna za euro, poveæanom ponudom deviza, èiji je glavni generator bio institucionalni sektor, teèaj EUR/HRK se lagano spustio te dan zatvorio na razinama oko 7,388 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,390746 kuna za euro.

engi.kiev.ua/
www.profshina.kiev.ua
www.teplostar.kiev.ua/