Forex blog

EUR/USD se približio najvišim razinama u posljednjih petnaest mjeseci

Objavljeno: 15.04.2011., u kategoriji Forex blog

S poèetnih 1,444 dolara za euro, tržišni teèaj EUR/USD je kraj dana zakljuèio na 1,449 dolara za euro, što je omoguæilo njegovo približavanje najvišim razinama u posljednjih petnaest mjeseci. Tome su doprinijele objave iz amerièkog gospodarstva koje su pokazale neoèekivani rast zahtjeva za naknade novonezaposlenih osoba te nešto slabiji rast proizvoðaèkih cijena, podržavajuæi time špekulacije kako æe FED i dalje zadržavati niske troškove zaduživanja. Danas tijekom jutra teèaj EUR/USD se kretao na razinama oko 1,446 dolara za euro.

Nakon par mirnih dana iza nas, u èetvrtak je teèaj EUR/HRK pao nešto ispod razine od 7,360 kuna za euro, uzrokovan poveæanom ponudom deviza sa strane bankarskog sektora. No ubrzo se vratio na razine blago iznad 7,360 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj za petak iznosi 7,362231 kuna za euro.

www.avrora-trans.com/
www.renault.niko.ua/
meta-osvita.com