Forex blog

EUR/USD na najvišoj razini u posljednjih 16 mjeseci

Objavljeno: 03.05.2011., u kategoriji Forex blog

Deprecijacijske pritiske na dolar potaknuo je manji rast preraðivaèkog sektora od oèekivanog, što dodatno potièe špekulacije da FED neæe uskoro najaviti izlaznu strategiju. Zbog viših kamatnih stopa u eurozoni, ali i zbog oèekivanja da æe u sljedeæim mjesecima nastaviti rasti, za razliku od kamatnih stopa u SAD-u, euro je trenutno atraktivnija valuta.

Teèaj EUR/HRK je i u ponedjeljak nastavio blagi rast, uzrokovan poveæanom potražnjom za devizama sa strane bankarskog i korporativnog sektora. Trgovina devizama se odvijala u uskom rasponu od 30ak pipsa te je dan zatvoren na razinama oko 7,368 kuna za euro.
Srednji teèaj za utorak iznosi 7,358205 kuna za euro.

www.alex-car.com.ua
www.nayka.in.ua/
www.sisters.com.ua