Forex blog

EUR/USD na najvišoj razini posljednjih mjesec dana

Objavljeno: 03.06.2011., u kategoriji Forex blog

Rast teèaja EUR/USD bio je dominantno pod utjecajem najave agencije za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s da æe razmotriti rejting SAD-a, slabijih rezultata s amerièkog tržišta rada i straha od usporavanja gospodarstva, ali i juèerašnje izjave njemaèke kancelarke Angele Merkel kako æe i dalje pružati podršku jedinstvenoj europskoj valuti. Dan je zatvoren pri razini teèaja EUR/USD 1,449 dolara za euro.

Na domaæem deviznom tržištu i dalje prevladava potražnja za devizama, kako sa strane korporativnog, tako i bankarskog sektora. Kuna je deprecirala naspram eura do razine oko 7,466 kuna za euro, nakon èega je uslijedila blaga korekcija, te je teèaj zatvoren na razinama oko 7,455 kuna za euro. Srednji teèaj HNB-a za èetvrtak iznosi 7,440215 kune za euro.

mexes.com.ua/
poliv.ua/
emozzi.com.ua/