Forex blog

EUR/USD na najvišim razinama u posljednja gotovo èetiri mjeseca

Objavljeno: 04.03.2011., u kategoriji Forex blog

EUR/USD je posljedièno do kraja dana porastao iznad 1,397 dolara za euro (s poèetnih 1,386 dolara za euro), dosegnuvši tako svoju najvišu razinu u posljednja gotovo èetiri mjeseca. Danas tijekom jutra trgovalo se na razinama oko 1,396 dolara za euro.

U èetvrtak je nastavljena blaga aprecijacija domaæe valute naspram eura. Unatoè dobroj potražnji za devizama sa strane korporativnog sektora, prevladala je ponuda deviza sa strane bankarskog sektora, te je teèaj dan zatvorio na razinama oko 7,410 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,421627 kuna za euro.

www.expresslock.com.ua/
www.remmat.com.ua/
sribnapidkova.ua