Forex blog

EUR/USD iznad 1,42 dolara za euro

Objavljeno: 22.03.2011., u kategoriji Forex blog

Jaèanju aprecijacijskih pritisaka na euro je tako pogodovao optimizam na tržištima buduæi da je odlukom èlanica G-7 izglasana intervencija na deviznom tržištu radi stabilizacije japanskog jena, a tržištem i dalje dominiraju oèekivanja kako bi ECB veæ slijedeæeg mjeseca mogla povisiti referentni kamatnjak. Danas tijekom jutra tržišni teèaj EUR/USD se kretao na približnim razinama od 1,424 dolara za euro.

U ponedjeljak je došlo do blage aprecijacije domaæe valute naspram jedinstvene europske valute te se s otvaranja na razinama oko 7,380 kuna za euro teèaj EUR/HRK spustio na razine oko 7,373 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,386383 kuna za euro.

emozzi.com.ua/
www.proffitness.com.ua/
babyforyou.org