Forex blog

EUR/USD ispod 1,41 dolara za euro

Objavljeno: 06.09.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, trgovina na malo je u srpnju zabilježila veæi pad na godišnjoj razini od oèekivanja. Nadalje, iako su dva najveæa gospodarstva eurozone (Njemaèka i Francuska) zabilježila rast PMI indikatora uslužnog sektora, na razini eurozone indikator je ostao nepromijenjen, što upuæuje na još uvijek znaèajne razlike u dinamici razvoja unutar eurozone.

U ponedjeljak je nastavljena deprecijacija domaæe valute naspram eura. Poveæanom potražnjom za devizama sa strane bankarskog i korporativnog sektora , teèaj EUR/HRK je dospio do razine 7,500 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,476657 kuna za euro.

www.expresslock.com.ua/
service01.com.ua
sribnapidkova.ua