Forex blog

EUR/USD i dalje pod pritiskom politièke nestabilnosti u Libiji

Objavljeno: 28.02.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, takva kretanja potaknula su strah  investitora da bi zbog rasta cijena sirove nafte inflatorni pritisci mogli ojaèati i potaknuti ESB da ranije napusti politiku niskog referentnog kamatnjaka. Posljedièno, teèaj EUR/USD je porastao na 1,383 dolara po barelu.

Meðutim, u drugoj polovini dana, nakon objave pomalo razoèaravajuæih konaènih podataka o kretanju amerièkog BDP-a u zadnjem tromjeseèju 2010. (manji rast od prethodno procijenjenog), porasla je potražnja za dolarom koji se smatra sigurnim utoèištem pa je teèaj pao na 1,374 dolara za euro.
 
Kraj tjedna na domaæem deviznom tržištu donio je laganu aprecijaciju jedinstvene europske valute naspram kune. Teèaj se u petak otvorio nešto ispod 7,425 kuna za euro, da bi uslijed potražnje poglavito od strane korporativnog sektora, dosegao nešto više razine, te je zatvorio nešto ispod nivoa od 7,430 kuna za euro. Srednji teèaj za ponedjeljak iznosi 7,414820 kuna za euro.

fiat-avto.com.ua/
shah21.com.ua/
t-marka.ua/