Forex blog

EUR/USD dosegnuo najvišu razinu od poèetka prosinca 2009. godine

Objavljeno: 05.05.2011., u kategoriji Forex blog

Aprecijacijski pritisci na euro posljedica su prevladavajuæih oèekivanja da æe ESB na današnjem sastanku najaviti novo poveæanje referentne kamatne stope. Tržište oèekuje sve više kamatne stope prema kraju godine pa pozitivni kamatni diferencijal u korist eura èini zajednièku europsku valutu atraktivnijom od dolara. Ipak, nešto mirnije raspoloženje u nastavku trgovanja doprinijelo je tome da euro dan zakljuèi na razinama pri kojima je i otvorio dan.  

Nakon nekoliko dana deprecijacije domaæe valute naspram eura, teèaj EUR/HRK se stabilizirao na razinama oko 7,380 kuna za euro. Kretao se u uskom rasponu od 30-ak pipsa, te je stabilizaciji teèaja pridonijela uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,369964 kuna za euro.

alex-car.com.ua
www.nadiya.com.ua
www.sisters.com.ua