Forex blog

EUR/HRK bez veæih pomaka

Objavljeno: 09.03.2011., u kategoriji Forex blog

Teèaj je otvorio na razinama oko 7,407 kuna za euro te se trgovalo u uskom rasponu od 30-ak pipsa.

No nakon objave o smanjenju stope minimalno potrebnih deviznih potraživanja banaka u odnosu na njihove devizne obveze s dosadašnjih 20 na 17 posto, poveæana ponuda deviza sa strane bankarskog i institucionalnog sektora pogurala je teèaj EUR/HRK prema dolje, no znaèajniji pomak se nije dogodio te je teèaj zatvorio dan na razinama iznad 7,400 kuna za euro.

Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,403009 kuna za euro.

europosud.ua/
rbt.com.ua
stuloff.com.ua