Forex blog

EU: Prihvaæen sporazum za euro

Objavljeno: 25.03.2011., u kategoriji Forex blog

Rijeè je o dogovoru koji su prvobitno inicirali Njemaèka i Francuska pod imenom sporezum za konkurentnost. Kasnije je ime promijenjeno u sporazum za euro, a sada je dobio konaèno ime "sporazum za euro plus".

"Prihvatili smo sporazum za euro plus. Sada ga zovem sporazum za euro plus iz dva razloga. Prvi je što zemlje èlanice euro zone žele uèiniti više: one dijele istu valutu i žele poduzeti dodatne napore koji idu preko postojeæih obaveza. Drugi razlog je taj što je on otvoren i za druge zemlje, koje nisu u eurozoni", izjavio je predsjednik Europskog vijeæa Herman Van Rompuy na konferenciji za novinare nakon završetka prvog dana dvodnevnog sastanka EU-a.

Van Rompuy je izrazio zadovoljstvo što je šest zemalja najavilo da æe se pridružiti sporazumu: Danska, Poljska, Latvija, Litva, Bugarska i Rumunjska.

Sporazum predviða strukturalne reforme u zemljama èlanicama kako bi poveæale konkurentnost svoje ekonomije. Rijeè je o poticanju zaposlenosti i održivih javnih financija, razvoju sistema plaæa kako bi se cijena rada uskladila s produktivnošæu, prilagodbi mirovinskog sustava demografskoj situaciji i ogranièavanju ranog odlaska u mirovinu.

Van Rompuy je rekao da je takoðer prihvaæena konaèna odluka o uspostavi europskog mehanizma za stabilnost (ESM), koji æe od sredine 2013. godine zamijeniti privremeni Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF).

Za ESM æe trebati osigurati 700 milijardi eura da bi njegov stvarni zajmodavni kapacitet iznosio 500 milijardi eura. Od toga iznosa zemlje èlanice, svaka prema svojoj ekonomskoj snazi, uplaæuju 80 milijardi, a preostalih 620 milijardi eura bilo bi u obliku jamstava. Na sastanku je prihvaæen zahtjev Njemaèke, na koju otpada najveæi dio tereta, da zemlje èlanice uplate svoje doprinose u razdoblju od pet godina, poèevši od 2013. godine.

Prvobitno je bilo dogovoreno da zemlje èlanice trebaju uplatiti polovinu svog doprinosa do 1. srpnja 2013. godine, a drugu polovinu u tri isplate tokom sljedeæe tri godine.

docservis.com.ua/
pro-service.com.ua
babyforyou.org/