Forex blog

EU želi do proljeæa postiæi jedinstvo o paketu za zaštitu eura

Objavljeno: 19.01.2011., u kategoriji Forex blog

Ubrzat æemo pripreme za paket mjera, i to neæe trajati vjeènost, naglasio je . Prijedlozi za paket mjera mogli bi se naæi na stolu za vrijeme proljetnog sastanka na vrhu, koji æe se 24. i 25. ožujka održati u Bruxellesu. Meðu ostalim, dio mjera obuhvaæa i nastojanja da se ojaèa fond za spašavanje za zemlje eurozone koje se nalaze u poteškoæama, najavio je povjerenik za financije Olli Rehn, dodajuæi da se æe se uskoro provesti novi stres test za banke. »Još jedan krug stres testova za banke, koji æe biti još rigoriziji od prijašnjeg, provest æemo u iduæih nekoliko mjeseci«, rekao je.

Europljani rade »punom parom« na sveobuhvatnom paketu mjera osiguranja eura. Juncker je priznao da veæ sada postoji suglasnost o mnogim pitanjima Fonda za spašavanje eura. Za šefa eurozone nije rijeè samo o opremi fonda, nego i o odgovoru na pitanja koja donosi dužnièka kriza.

Što se tièe volumena europskog fonda za financijsku stabilnost, do svibnja na raspolaganju mora stajati 440 milijarda eura. Meðutim, otvoreno je pitanje s kojim instrumentima ostvariti takav iznos. Juncker je izbjegavao odgovoriti na pitanja bi li fond ubuduæe mogao otkupiti državne obveznice i je li moguæa promjena uvjeta za kredite. Juncker je naglasio da su sve opcije na stolu i da još ni jedna nije dobila prednost u odnosu na druge. I dalje je, pak, sporno poveæanje Fonda za stabilnost eura od trenutaènih 750 milijardi eura. Europska središnja banka i Belgija zalažu se za takav korak, dok su Njemaèka i Francuska te još neke zemlje protiv.

Šef eurozone Jean-Claude JunckerPrije sastanka zemalja eurozone okupile su se zemlje koje imaju najbolji kreditni rejting (AAA), a to su Njemaèka, Francuska, Luksemburg, Finska, Austrija i Nizozemska. Na kritike da je rijeè o frakcionaštvu, Juncker je rekao da je vrlo bitno vidjeti kako na cijelu situaciju gledaju zemlje koje su najveæe donatorice novca. Njemaèki ministar financija Wolfgang Schäuble poruèio je da »Fond za stabilizaciju eura nije pod stresom« te da »funkcionira« i nalazi se »na dobrom putu«.

Europsku središnju banku uskoro æe napustiti Austrijanka Gertrude Tumpel-Gugerell, a za njezinu nasljednicu ili nasljednika svoje kandidate predstavili su Belgija i Slovaèka. Belgija u utrku ponovo šalje svojega guvernera nacionalne banke Petera Praeta, a Slovaèka je za svoju kandidatkinju poslala viceguvernerku narodne banke Elenu Kohutikovu. Iz briselskih krugova se doznaje da veæe izglede ima slovaèka kandidatkinja, jer odlaskom austrijske predstavnice iz Europske središnje banke iz te europske institucije odlazi i jedina žena. O novom èlanu direktorija odluèuju šefovi država i vlada èlanica EU-a na prijedlog ministara. Službeno se odluka o nasljedniku ili nasljednici oèekuje u ožujku, a stupanje na dužnost u svibnju ove godine.

Ministri financija eurozone pozdravili su novog kolegu iz Estonije, zemlje koja je poèetkom godine pristupila eurozoni, ali su i dogovorili da æe 2012., na desetu godišnjicu uvoðenja eura, izdati posebnu kovanicu od dva eura. »Euro sam po sebi uopæe nema problema. Poteškoæe imaju pojedine zemlje koje prolaze kroz dužnièku krizu«, naglasio je Juncker. Dodao je da svi oni koji su se kladili da æe euro ubrzo nestati kao valuta s novom jubilarnom kovanicom od dva eura dobivaju jamstva da æe euro ostati i dalje na snazi.

www.mexes.com.ua/
winnerlex.com.ua/
docservis.com.ua/