Forex blog

Država utrošila 2 milijarde kn za mostove i ceste prema ledinama

Objavljeno: 15.02.2011., u kategoriji Forex blog

U svojevrsni “top 5” takvih projekata zasigurno ulaze “Vukeliæev” most preko rijeke Korane kod Karlovca, zatim Domovinski most preko Save, dijelovi autoceste Zagreb-Sisak, dosadašnji tijek izgradnje pelješkog mosta, te niz manjih objekata koji æe do uklapanja u veæe (auto)cestovne poteze ostati tek slijepa crijeva ili poveznice izmeðu dvaju kukuruznih polja.

Porezne obveznike svakako može brinuti èinjenica da je za dosadašnju realizaciju spomenutih objekata potrošeno najmanje dvije milijarde kuna, za što se mogao izgraditi ili obnoviti niz škola, djeèjih vrtiæa, ambulanti i sliènih javnih sadržaja.

U javnosti je po svojoj apsurdnosti najjaèe odjeknulo otkriæe novinara koji su sredinom 2009. godine pisali o cestovnome mostu preko Korane kod Karlovca, vrijednom 50 milijuna kuna, koji na prvi pogled ne vodi nikamo jer ni s jedne strane još nije izgraðena brza cesta èiji bi sastavni dio trebao biti most. No, ubrzo je otkriveno da bi jedan od spojeva te brze ceste s državnom cestom prema Plitvicama (Lièkom magistralom) trebao proæi u blizini restorana èiji je vlasnik brat tadašnjeg ministra obrane Branka Vukeliæa.

Još jedan politièar – Milan Bandiæ – “krivac” je za izgradnju Domovinskog mosta preko Save u jugoistoènom dijelu Zagreba koji bi trebao spojiti metropolu s autocestom prema Sisku. Taj je objekt otvoren 2007. godine, nakon punih pet godina izgradnje, ali potrošenih 300 milijuna kuna još nema opravdanje u ciljanom prometnom pravcu, jer most još uvijek vodi tek prema lokalnim cestama, pa vozaèi na vrlo frekventnoj cesti Zagreb-DSisak moraju koristiti “staru” preoptereæenu prometnicu preko Velike Gorice.

Upravo spomenuta autocesta A11 Zagreb-Sisak, èija izgradnja kasni najmanje tri godine, još je jedan primjer upletanja politike u cestogradnju. Naime, od ukupno 45 kilometara te autoceste, izgraðena je tek èetvrtina, i to bez èvora Jakuševec na kojem bi se A11 spajala sa zagrebaèkom obilaznicom, te posredno s prometnim pravcima prema Dalmaciji i Slavoniji, te Ljubljani i Beogradu.

ils-3pl.com.ua
sisters.com.ua
vanco.com.ua