Forex blog

Devizna intervencija na domaæem tržištu

Objavljeno: 20.09.2011., u kategoriji Forex blog

U ponedjeljak je teèaj EUR/HRK dospio do razina iznad 7,520 kuna za euro, nakon èega je uslijedila devizna intervencija HNB-a na kojoj je prodano 180,5 milijuna eura po EUR/HRK teèaju 7,499102 kuna za euro. Posljedièno, kuna je aprecirala naspram eura na razine oko 7,495 kuna za euro, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,504448 kuna za euro.

europosud.ua
rbt.com.ua
stuloff.com.ua