Forex blog

ČUDO SE DOGODILO – Uspješšna tužba protiv bankarskih kamata

Objavljeno: 29.12.2011., u kategoriji Forex blog

Oèito je da èelnici banaka, isti ljudi koji su bili kadri nemoralno uzeti više milijarda kuna, neæe sada prizivom savjesti te iste milijarde dobrovoljno vratiti. PBZ je u medijima izvijestio da je samo za prvih devet mjeseci 2010. ostvario razliku u kamatama od 1,64 milijarde, a za prvih devet mjeseci ove godine èak 1,7 milijarda kuna, oèito od nemoralno poveæanih kamata. Takvi rezultati poslovanja vlasniku su podloga da upravi PBZ-a isplaæuje milijunske bonuse!
Javna opomena
Kazuje nam to Spliæanin Ante Dadiæ koji je Sudu èasti Hrvatske gospodarske komore (HGK) prijavio Privrednu banku Zagreb zbog povrede pravila morala (dobrih poslovnih obièaja) jer je proizvoljno poveæavala ugovorenu kamatnu stopu na stambeni kredit, a Sud èasti je presudio: PBZ je odgovoran i izrièe mu se javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine HGK.

Prvostupanjska presuda donesena proljetos potvrðena je u drugostupanjskom postupku, nakon razmatranja žalbe banke, i time je Dadiæ izvojevao prvu presudu u Hrvatskoj koja upozorava bankare na promjenu ponašanja. Jer, nije samo PBZ poveæavao kamatne stope na kredite, veæ to èine i èinile su i druge banke.

– Èelnici PBZ-a potpuno ignoriraju Sud èasti pri HGK koji je stvarno èasno odradio svoju ulogu i u roku od 15 mjeseci od dana podnošenja prijedloga donio pravomoænu presudu – istièe Dadiæ koji æe, uz moralnu satisfakciju, sada redovnim sudom tražiti svoj novac jer u PBZ-u nisu prihvatili njegov prijedlog za priznanje više naplaæenog iznosa.

Diplomirani ekonomist Ante Dadiæ, dugogodišnji klijent PBZ-a, uzeo je u jesen 2005. godine stambeni kredit od 92.700 CHF na rok od 13 godina s promjenljivom kamatnom stopom od 4,6 posto.

Poèevši od 1. kolovoza 2007., nakon što je otplatio 22 mjeseène rate s poèetnom kamatnom stopom, banka je u šest navrata mijenjala kamatnu stopu, pa je ona narasla i na 6,45 posto.

Dadiæ je u prijavi Sudu èasti naveo da se radi o 40-postotnom poveæanju kamata, anuitet je porastao sa 790 na 866 CHF, a ukupna kamata s ugovorenih 30.000 CHF na 40.000 CHF do kraja otplate 2018. godine.

– S obzirom na rast teèaja CHF prema kuni, kumulativno poveæanje rate kredita je i preko 50 posto. U poèetnoj rati kredita od 3500 polovica su bile kamate, a u ratama od 5 tisuæa i više, kamate èine dvije treæine – kazuje nam Dadiæ, kojemu je danas rata za kredit 840 CHF, a kamatna stopa 5,60 posto.

Možda i pod utjecajem njegove borbe za potrošaèka prava, banka je smanjila u tri navrata kamatnu stopu – 1. studenoga 2010. na 6,10 posto, 1. svibnja ove godine na 5,85 posto i 1. kolovoza na 5,60 posto.

– Nužno je da ovaj problem jednostranog i proizvoljnog poveæavanja kamatnih stopa od banaka zakonskim putem riješe nova Vlada i Sabor, te novi guverner Hrvatske narodne banke. Bolje to nego da sudovi budu zagušeni stotinama tisuæa tužbi graðana – klijenata banaka, a onda æe nam i poglavlje 35 o pravosuðu iz Ugovora s EU-om doæi u pitanje – istièe Dadiæ, koji se veæ obraæao i Vladi premijerke Jadranke Kosor i Željku Rohatinskom, guverneru HNB-a.

Kombinacija mjera
Iz Ureda predsjednice Vlade i Ministarstva financija odgovorili su mu da æe se o njegovim prijedlozima i zapažanjima odnositi s dužnim poštovanjem. Odgovor iz HNB-a je, veli, bio podcjenjivaèki premda je guverner HNB-a mogao bankama naložiti moralno i normalno poslovanje.

– Iako je bivša predsjednica Vlade shvatila problem i u kolovozu 2011. naredila èelnicima banaka da sami svedu rate kredita graðanima na visinu poèetnih rata, pokazalo se da su èelnici banaka država u državi i stvoreni su balon-krediti kao još jedna omèa klijentima – istièe naš sugovornik.

A mogli su, veli Dadiæ, kombinacijom mjera iz Maðarske (da graðani plaæaju svoje kredite u CHF po 30 posto nižem teèaju) i Srbije (gdje je bankama zakonom zabranjeno naknadno poveæavati kamatne stope na kredite), ispraviti nepravdu i omoguæiti graðanima da ne plaæaju 4-5 rata kredita koje su ionako veæ platili zbog rasta kamata, te da nakon toga rate plaæaju u poèetnim, ugovorenim iznosima.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr

emozzi.com.ua/
www.proffitness.com.ua
www.baly.com.ua/