Forex blog

CROBEX i dalje na sijeèanjskim razinama

Objavljeno: 15.04.2011., u kategoriji Forex blog

Zadnja cijena redovnih dionica Adris Grupe iznosila 310,50 kuna što predstavlja pad od 2,66 posto. Juèer su u društvu deset najtrgovanijih našle inaèe nelikvidne dionice Dukata i Dubrovnik-Babin Kuka i ostvarile 612 odnosno 564 tisuæe kuna prometa. Dionice Ericsson N.T. vratile su se na razinu od 1.600,00 kuna nakon objave datuma glavne skupštine i datuma na koji se vlasnicima dionica jamèi isplata izdašne dividende.

www.avrora-trans.com/
www.renault.niko.ua
meta-osvita.com