Forex blog

Cijene sirove nafte na pretkriznim razinama

Objavljeno: 19.04.2011., u kategoriji Forex blog

Iako je prije nekoliko mjeseci prognozama bilo predviðano usporavanje dinamike rasta cijena nafte u ovoj godini uslijed usporavanja globalnog gospodarskog rasta, nemiri na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi potaknuli su revidiranje cijena. Tako prema osnovnom scenariju koji pretpostavlja da politièka kriza neæe zahvatiti najveæe proizvoðaèe nafte, u ovoj godini oèekujemo prosjeènu cijenu nafte tipa Brent od 103 dolara po barelu te tipa WTI od 96 dolara po barelu (u odnosu na 2010. to je rast od 28,9%, odnosno 20,8%). Osim krize na Bliskom istoku, èije æe trajanje bitno odrediti cijenu nafte u ovoj godini, prognozirane više cijene. temelje se i na oèekivanom rastu potražnje.

Meðunarodna organizacija za energiju (IEA) u ovom mjesecu nije revidirala oèekivanu potražnju za naftom, koja i dalje iznosi prosjeèno 89,4 mb/d za ovu godinu, što je rast od 1,4 mb/d u odnosu na prošlu godinu. Pri tome je viša oèekivana potražnja u Japanu nakon potresa zbog snažnijeg korištenja sirove nafte u proizvodnji energije i obnovi neutralizirana smanjenjem oèekivane potražnje u zemljama izvan OECD-a. Zbog pada proizvodnje sirove nafte u Libiji za gotovo 70%, u ožujku je svjetska proizvodnja nafte smanjena za 890 kb/d prosjeèno.

Više cijene nafte veæ su se u prvom tromjeseèju odrazile na kretanje inflacije u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Buduæi da je nafta važna sirovina, rast cijena odražava se i na ostale sastavnice indeksa potrošaèkih cijena, posebno na cijene prehrambenih proizvoda i motornih goriva. S obzirom na to da je hrvatsko gospodarstvo ovisno o uvoznoj energiji, domaæi inflatorni pritisci u velikoj mjeri ovise o rastu cijena sirove nafte na svjetskim tržištima.

www.avrora-trans.com
mazda.niko.ua/
mega-shoes.com.ua/