Forex blog

Cijena Inine dionice dalje raste, borba ulazi u finale

Objavljeno: 19.01.2011., u kategoriji Forex blog

»Oèito je da se vodi bitka za stjecanje veæinskog paketa. Dok god jedna od strana ne prijeðe toliko željeni prag, cijena vjerojatno neæe padati. Fundamenti Ine više nisu bitni«, izjavio je Vjesnikov izvor blizak financijskoj industriji.

Ipak, primjetno je da je sve manje zainteresiranih za prodaju, unatoè rekordnim cijenama. U ponedjeljak je protrgovana 6261 dionica, što je bila treæa najmanja njihova kolièina otkako je 14. prosinca zapoèeo otkup Ininih dionica na burzi. U utorak je protrgovana još manja kolièina, tek 4790 dionica, što je najmanji broj dionica koje su promijenile vlasnika od 14. prosinca.

 Trenutno je stanje meðu 10 najveæih dionièara Ine sljedeæe: AZ obvezni mirovinski fond poveæao je udjel na 2 posto, dok Raiffeisen i dalje ima 0,8 posto. Skrbnièki raèun u PBZ-u iza ko jeg, pretpostavlja se, stoji amerièki ulagaè drži neznatno manjih 0,79 posto udjela. Mirovinski fondovi PBZ/Croatia osiguranje i Erste Plavi ostali su na dosadašnjim razinama od 0,59, odnosno 0,46 posto. Zajedno s udjelom od 0,11 posto koji AZ dobrovoljni mirovinski fond cijelo vrijeme nije poveæavao, udjel mirovinskih fondova dosegnuo je 3,96 posto.

Da bi s pribrojenim Vladinim udjelom prešli 50 posto, 'mirovincima' treba još 1,2 posto udjela. Naizgled malo, ali kako je sve manje dionica na prodaju, fondovi æe se možda morati dobro namuèiti da steknu taj udjel. Još veæe muke oèekuju Mol, koji prema pisanju Poslovnog dnevnika kroz privatnu ponudu nije uspio doæi do više od 8000 dionica, 100 puta manje nego što je priželjkivao poèetkom prosinca.

Najveæa je enigma peti najveæi dionièar. Njegovo ime znaju tek malobrojni koji ne žele, tj. ne mogu otkriti njegov identitet. Kuloari bruje da je rijeè o amerièkom investicijskom fondu sa sjedištem na Malti.

Prema nekim teorijama, vjerojatno je to fond specijaliziran za ulaganja pri spajanju i preuzimanju sa strategijom ulaganja na podruèju jugoistoène Europe, koji je sigurno dobro upuæen u situaciju u Hrvatskoj. Upuæeni izvori gotovo su uvjereni da iza tog ulagaèa stoji iskljuèivo Mol.
A

ko se te špekulacije pokažu istinitima, kako misteriozni investitor trenutno drži 0,8 posto, Mol može raèunati na 47,95 posto udjela. Tada bi razlika izmeðu hrvatske i maðarske strane bila 0,85 posto u korist domaæe.

www.mexes.com.ua
www.winnerlex.com.ua
www.docservis.com.ua