Forex blog

Bruto inozemni dug na kraju veljaèe 46,6 milijardi eura

Objavljeno: 15.06.2011., u kategoriji Forex blog

Na kraju veljaèe ukupan bruto inozemni dug iznosio je 46,6 milijardi eura, što je 5,5% više nego na kraju veljaèe prošle godine te 1,8% više na mjeseènoj razini. U prva dva mjeseca ove godine ukupan inozemni dug je porastao za 640,8 milijuna eura ili 1,4%. Tome su pridonijele nešto manjim dijelom banke te ostali sektori (uglavnom trgovaèka društva) èiji je dug na kraju veljaèe iznosio 21,8 milijardi eura, što je 1,4% više u odnosu na kraj prošle godine. Pri tome se uz nastavak razmjerno snažnog zaduživanja javnih poduzeæa intenziviralo zaduživanje privatnih trgovaèkih društava. Vanjski dug banaka na kraju promatranog mjeseca iznosio je 10,8 milijardi eura, što je 0,7% više nego na kraju 2010.

Tijekom sijeènja i veljaèe država se na inozemnim tržištima nije zaduživala pa je vanjski dug države, koji je na kraju veljaèe iznosio 6,5 milijardi eura, zabilježio pad od 1,4% u odnosu na kraj prošle godine. Jaèanje eura prema amerièkom dolaru pridonijelo je smanjivanju inozemnog duga središnje države.

U ovoj bi se godini rast inozemnog duga trebao ponešto ubrzati u skladu s oporavkom gospodarstva, pri èemu æe dinamika rasta u mnogome ovisiti o potrebama države za refinanciranjem obveza. U ožujku je država izdala dolarsku euroobveznicu u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara, ali je i otplatila euroobveznicu u vrijednosti 750 milijuna eura (uz 50,6 milijuna eura pripadajuæih kamata) što je financirano kratkoroènim kreditima. Do kraja ovog mjeseca najavljeno je još jedno izdanje euroobveznice, ovaj put eurske, èime æe biti ispunjen plan inozemnog zaduživanja za ovu godinu. Nadalje, rizik snažnijeg rasta inozemnog duga postoji i ako se kreditna aktivnost znatnije intenzivira, što bi moglo utjecati na zaduživanje banaka.

mexes.com.ua
www.rbt.com.ua/
emozzi.com.ua