Forex blog

Bruto dobit banaka 4,6 mlrd kuna

Objavljeno: 09.02.2011., u kategoriji Forex blog

Usporedi li se taj, s ranije objavljenim revidiranim podacima za 2009. godinu, u kojoj je bruto dobit banaka iznosila 4,22 milijarde kuna, proizlazi da je dobit banaka prije oporezivanja u 2010. u odnosu na godinu prije porasla za 8,8 posto ili za 374,7 milijuna kuna. Time su banke lani 'popravile' svoju dobit buduæi da im je u 2009. u odnosu na 2008. dobit prije oporezivanja bila smanjena za više od 26 posto ili za 1,5 milijardi kuna.

Podaci se odnose na 33 banke u 2010. i 32 banke u 2009. godini.

Zadnjeg dana prošle godine ukupna aktiva banaka u Hrvatskoj iznosila je 384,99 milijardi kuna i bila je za 1,75 posto veæa nego u istom vremenu godine prije.

Prosjeèna stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala banaka iznosi 18,45 posto.

Od 33 banke u Hrvatskoj u 2010. sa dobiti je poslovalo njih 28, a pet je imalo gubitke, u ukupnom iznosu od 118,6 milijuna kuna.

Po visini bruto dobiti prednjaèi Zagrebaèka banka (ZABA) s 1,56 milijardi kuna, te Privredna banka Zagreb (PBZ) s 1,04 milijarde kuna dobiti prije oporezivanja u 2010.

Na te dvije banke otpada 56,6 posto ukupne bruto dobiti svih banaka u prošloj godini (ZABA 33,9 posto i PBZ 22,7 posto).

Po velièini bruto dobiti slijedi Erste & Steiermaerkische banka sa 757,9 milijuna kuna, potom Raiffeisenbank Austrija sa 449,9 milijuna kuna, zatim Hypo-Alpe-Adria-Bank sa 279,1 milijun kuna i Societe Generale-Splitska banka sa 256,1 milijun kuna.

Banka u hrvatskom državnom vlasništvu, Hrvatska poštanska banka, iskazala je pak u 2010. godine dobit prije oporezivanja u iznosu od 55,7 milijuna kuna, dok je u 2009. godini HPB imala gubitak od 448,8 milijuna kuna.

www.kompozit.ua
sisters.com.ua
www.profshina.kiev.ua/