Forex blog

Borba države za dividendu mogla bi održati dionice Ine iznad 4.000 kuna

Objavljeno: 02.04.2011., u kategoriji Forex blog

Veæina je promatraèa spremna dati potvrdan odgovor na ovo pitanje. Naime, prijedlog o dividendi ima šanse proæi na skupštini dionièara jer æe za njega, sasvim sigurno, glasovati i mirovinski fondovi.  

Dividenda bi trebala iznositi 90 kuna po dionici što je nevelikih 2,2 posto prinosa, no i prva dividenda otkako su dionice Ine (ZSE:INA-R-A) izlistane na Zagrebaèkoj burzi. Nadzorni je odbor, podsjetimo, predložio da se cjelokupna dobit zadrži.

To je trenutno i jedini argument za održavanje cijene, smatra se, posebno ako država doista donese uredbu prema kojoj nitko ne bi mogao steæi više od 49% dionica Ine. Drugo je pitanje, svakako, dugoroèna perspektiva koja je pozitivna, kako tvrde analitièari. Primjerice, analitièari Raiffeisen Centrobanka vrlo su optimistièni u pogledu rasta dobiti i prihoda Ine. Tako bi, predviðaju u RCB-u, Ina ove godine trebala imati neto dobit od èak 4,45 milijardi kuna,  èak 4,6 puta viša nego 2010. godine.

U cijeloj je prièi vjerojatno da æe se utakmica prebaciti na politièki teren jer je jasno da æe Maðarska uèiniti sve kako bi zaštitila interes MOL-a u Ini. Upitno je koliko Vlada ima manevarskog prostora, posebno iz perspektive èinjenice što bi poglavlje pregovora o slobodnom kretanju kapitala moglo, na maðarsku intervenciju, ponovno biti otvoreno. Kad je Maðarska štitila MOL od Surgutova neprijateljskog preuzimanja, konzultirala se s EU, tvrdi maðarska strana. Opet, Maðarska tada i nije toliko riskirala obzirom da Rusija, poznato je, nije èlanica Europske unije.

I na kraju, ne i najmanje važno, skupština Ine mogla bi puno prije nego istraga državnih tijela, dati odgovor na pitanje postoji li "tajni" kupac Ininih dionica koji pomaže MOL-u. Naime, ako budu protiv dividende to bi bilo krajnje sumnjivo i na neki bi naèin potvrdilo tezu  da su povezani s MOL-om. S druge strane, budu li protiv prijedloga o zadržavanju dobiti i za dividendu,  onda æe to biti dokaz da su "samo" financijski igraèi koji se, po pravilu, dividendi trebaju nadati.

www.bestcool.com.ua/
optnow.com.ua/
bestcool.com.ua