Forex blog

Blagi rast tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 02.02.2011., u kategoriji Forex blog

Nadalje, na tržištu trenutno prevladavaju oèekivanja da neæe doæi do eskalacije sukoba u Egiptu i da se nemiri neæe proširiti na zemlje u okruženju. Ti èimbenici doveli su do rasta sklonosti prema riziku pa je smanjena potražnja za sigurnim utoèištima (meðu ostalim i amerièkim dolarom), dok je porasla potražnja za riziènijom imovinom.

U utorak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Na poèetku dana je kuna blago aprecirala na razine oko 7,412 kuna za euro, koje su bile interesantne institucionalnim investitorima za kupovinu deviza, te uz dalje prisutnu potražnju za devizama sa strane korporativnog sektora, teèaj EUR/HRK je dan zatvorio na razinama oko 7,418 kuna za euro. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,417560 kuna za euro.

www.madagaskar.kiev.ua/
t-marka.ua/
sisters.com.ua/