Forex blog

Blagi rast na ZSE

Objavljeno: 07.09.2011., u kategoriji Forex blog

Meðu deset najlikvidnijih negativan predznak nose dionice Atlantic Grupe (-1,66%) te dionice Ingre koje su izgubile 0,92% na vrijednosti. Bez postotne promjene dionice su Petrokemije sa cijenom od 170,00 kuna zatim dionice Ðuro Ðakoviæ Holdinga s cijenom od 57,50 kuna te dionice Instituta IGH èija cijena iznosi 1.199,99 kuna. Dionice Ericsson N.T. rasle su za 0,76% (1.194,00 kune).

www.expresslock.com.ua/
www.remmat.com.ua/
sribnapidkova.ua