Forex blog

Blagi rast eura prema dolaru

Objavljeno: 18.05.2011., u kategoriji Forex blog

Pored navedenog, snažniji euro podržavaju špekulacije kako amerièki FED skoro neæe slijediti ECB u poveæanju referentne kamatne stope. Pozitivan kamatni diferencijal na eurskom tržištu stoga podržava jaèanje jedinstvene europske valute. Tržišni teèaj EUR/USD u utorak je tako porastao sa poèetnih 1,415 dolara za euro do 1,424 dolara za euro gdje je zakljuèio dan. Rast teèaja nastavio se i danas.

Potražnja za devizama je i dalje vrlo izražena sa strane bankarskog sektora i korporativnog sektora. Tako je jedinica domaæe valute naspram eura deprecirala do razina oko 7,415, gdje je i zatvoren dan. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,383572 kuna za euro.

www.ag-tng.com.ua
militarycenter.com.ua
www.optnow.com.ua